Boostin methode

Haal het optimale potentieel uit jouw onderneming met de Boostin methode. In drie stappen komen we tot een continu proces voor een toekomstbestendige organisatie. Van richting- en focusbepaling tot inzicht, acties en resultaat.

Richting & focus

Pas als we concreet gemaakt hebben waar je heen wilt, kunnen we samen kijken naar de toekomst van jouw organisatie. Daarom starten we met de Boostin scan. Deze strategische scan op basis van interviews, branchevergelijkingen en data-analyse, biedt ons een objectieve en gefundeerde kijk op jouw organisatie. Zo brengen we in kaart wat je wil bereiken, met welke producten, markten, klanten, prijs en kwaliteit.

We dagen je in deze stap uit op strategieniveau en het bijbehorende verdienmodel. Hierbij gaan we dieper in op topics als:

  • Veranderende technologie & markt: Speel je nog steeds goed in op bijbehorende kansen en bedreigingen?
  • Groeidoelstellingen & rendement: Dien je bij te sturen voor het beste en meest toekomstbestendige resultaat?
  • Digitalisering: Kunnen je bedrijfsprocessen verder worden geoptimaliseerd met digitale ondersteuning?

Boostin is expert op gebied van strategie, data-analyse en uitvoering. We bewaken technologische trends en dragen zorg voor verhelderende inzichten en focus. Uit de Boostin scan komt concreet inzicht in jouw verbeter-, bespaar- en groeipotentieel als fundament voor de besturing via slimme dashboards. Zo benutten we het potentieel van je organisatie optimaal.

Inzicht & sturing

De doelstellingen die uit de Boostin scan zijn gekomen, maken we in deze tweede stap via dashboards zicht- en meetbaar. Hoe meer inzicht in de bedrijfsvoering en doelstellingen, hoe meer grip. Zo heb je altijd en overal continu real time inzicht in de prestaties van je onderneming, of je nu bij klanten, onderweg of thuis bent.

Boostin ondersteunt ondernemingen tijdens de inzicht- en sturingsfase in:

  • Verzamelen en bewerken van data
  • Ontwerpen en bouwen van dashboards
  • Trainen van medewerkers

Een effectief dashboard maken, vraagt expertise. Iets dat wij uiteraard graag voor je inzetten. Met oplossingen, zoals Microsoft Power BI, maken wij het voor kleine en middelgrote ondernemingen mogelijk om eenvoudig, snel en betaalbaar dashboards te implementeren. Deze dashboards geven we op intuïtieve en eenvoudige wijze vorm. Door ze to-the-point en actiegericht in te richten, ondersteunt Boostin ook in het creëren van draagvlak en het daadwerkelijke gebruik ervan.

Na het doorlopen van de inzicht- en sturingsfase is jouw organisatie een stap dichter bij het behalen van jouw doelstellingen. Gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen. Continu inzicht in de voortgang van acties en realisatie van de doelstellingen liggen hieraan ten grondslag.

Acties & resultaat

De resultaten uit de dashboards geven ons het inzicht om over te gaan tot actie. Acties zorgen voor het beoogde resultaat. Boostin ondersteunt bij die acties. Waar gewenst leveren we hier ook de resources en middelen voor.

Waarmee definieer je de juiste acties voor het beste resultaat? Juist, data. Analyseren van relevante data geeft ons dieper inzicht in verbanden en patronen in processen, klantgedrag of rendement. Onderbuikgevoel wordt met data expliciet en meetbaar. Het resultaat?

  • Verlaging kosten
  • Verhoging omzet en rendement
  • Verhoging tijdigheid en kwaliteit van processen, producten en diensten

Process mining geeft ons snel en eenvoudig inzicht in prestaties van bedrijfsprocessen. Afwijkingen en knelpunten worden hierbij visueel gemaakt. Zo weten we exact waar de verbeterpunten binnen jouw organisatie zitten.

Voor digitalisering en automatisering binnen ondernemingen werken wij nauw samen met innovatieve kennispartners. Zo werken we samen aan de optimalisatie van jouw bedrijfsvoering en de realisatie van jouw ambities en doelstellingen.

Klaar voor de volgende stap?

Neem contact met ons op